SHIN-ZEN-BI

O kyūdō

łucznictwo japońskie wrocław

Kyūdō - (dosłownie "droga łuku") to japońskie łucznictwo związane z tradycją samurajską, praktykowane w przeszłości jako sztuka walki (budō), łucznictwo ceremonialne na dworach cesarskich i shogunów oraz jako forma kontemplacyjna (medytacja w działaniu), kultywowana i rozijana przez różne szkoły (ryu). Wiele z tych szkół i form praktyki kyūdō przetrwało do dzisiaj, chociaż łuk nie ma już znaczenia bojowego.

W latach 30. XX w., w związku z popularyzowaniem się kyūdō podjęto pierwsze próby unifikacji technik i podstawowych zasad, formowanych latami przez różne szkoły oraz wprowadzenia pewnych ram organizacyjnych. Udało się to dopiero po II Wojnie Światowej. W latach 50. Japońska Federacja Kyūdō (ANKF) opracowała i wydała pierwszy i jak dotąd podstawowy podręcznik, z którego korzystamy "Kyūdō Kyōhon".

Praktyka kyūdō współcześnie, podobnie jak w całym budō, obejmuje ideę rozwoju mentalnego, moralnego i duchowego. Najwyższym celem jest stan Shin - Zen - Bi (Prawda - Dobro - Piękno), co należy rozumieć jako realizowanie się w sposób naturalny piękna poprzez prawidłowy (prawdziwy) strzał łucznika przepełnionego dobrym nastawienie do ludzi, rzeczy i do samego siebie.

Linki

 • Polskie Stowarzyszenie Kyudo

  Polskie Stowarzyszenie Kyudo

 • International Kyudo Federation

  International Kyudo Federation

 • European Kyudo Federation

  European Kyudo Fededration

 • Klub Tametomo

  Klub Tametomo

 • Klub Tengukai

  Klub Tengukai

 • Klub Ayame

  Klub Ayame

 • Fundacja Umemi

  Fundacja Umemi